RODO

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Szymbarku z siedzibą w: Samorządowe Przedszkole w Szymbarku, 38-311 Szymbark 464, adres e-mail: p-szymbark@gmina.gorlice.pl, tel. 18 3513433.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z art. 6 c RODO na podstawie wymogów określonych w przepisach prawnych w celu wykonywania zadań związanych z rekrutacją dzieci do przedszkola, realizacją procesu edukacyjnego oraz zawierania i realizacji umów z podmiotami działającymi na rzecz oświaty.

Inspektorem ochrony danych w tutejszej jednostce jest Kamil Gałązka tel. 32 331 48 08, 502 639 006.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami/ do czasu wycofania zgody.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, prawo do cofnięcia zgody. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym.

Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Administrator Danych Osobowych:

Wiesława Malinowska

Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Szymbarku


Close Menu
×

Koszyk

Skip to content