Nasze grupy

TYGRYSKI
SÓWKI

TYDZIEŃ III-  Marcowa pogoda.

 • Obserwowanie zmian zachodzących przed zbliżającą się wiosną (przedwiośnie).
 • Obserwowanie zmieniających się warunków pogodowych.
 • Poznawanie norm ekologicznych – nakazu: oszczędnego korzystania z wody.
 • Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby „W marcu jak w garncu”- poznanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla przedwiośnia.
 • Odkrywanie litery c, C: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli słów: cebula, Cela.
 • Kule i koła – ćwiczenia i zabawy.
 • Zabawy przy piosence „Marcowi przyjaciele”- umuzykalnianie dzieci.
 • Zabawa badawcza Jaka jest pogoda? Prowadzenie kalendarza pogody.
 • Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych.
 • Słuch fonematyczny- wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach.
 • Wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • Przygotowanie do czytania- czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

TYDZIEŃ II-  Zwierzęta naszych pól i lasów.

 • Poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm).
 • Poznawanie łąki wiosną wszystkimi zmysłami; oglądanie, wąchanie, słuchanie odgłosów z zamkniętymi oczami. Poznawanie wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin.
 • Wyjaśnianie pojęć: ptaki, ssaki, owady. Poznawanie właściwości powietrza i jego roli w życiu ludzi i zwierząt.
 • Odkrywanie litery u, U: małej i wielkiej
 • Kto szybciej? Kto powoli? – porównywanie tempa poruszania się wybranych zwierząt.
 • Zabawy przy piosence „Zające”- rozwijanie umiejętności wokalnych.
 • Wykonanie sów z pasków brązowego papieru.
 • Ćwiczenia klasyfikacyjne – Zwierzę z pola (z łąki) czy z lasu?
 • Gdzie jest powietrze? – ćwiczenia i zabawy.
 • Rozmowa na temat: Pożyteczne zwierzęta- przybliżanie wiadomości o życiu mrówek.
 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych.

 

JAGÓDKI
SKRZATY
Close Menu
×

Koszyk

Skip to content