WAŻNA  INFORMACJA

                Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców  Samorządowe Przedszkole   
        w Szymbarku zostanie zamknięte  od 29 marca 2021 r.  do 18 kwietnia 2021 r.

        Wyjątkiem będzie na wniosek rodziców sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników służb medycznych  i  mundurowych. 

        Ważne!  Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego!

           Decyzja o zamknięciu przedszkoli została opublikowana  w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz. U. z 26 marca 2021r.  poz.561 )

INFORMACJA  DLA RODZICÓW DZIECI UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO PRZEDSKOLA NA ROK SZK. 2021/2022

Wszystkie dzieci , których rodzice złożyli wniosek o przyjęcie do przedszkola na rok szk. 2021/2022 zostały zakwalifikowane. Każdy rodzic jest zobowiązany do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola i potwierdzenie telefonicznie – 18 3513433, drogą elektroniczną – e-mail  p-szymbark@gmina.gorlice.pl lub osobiście w przedszkolu.

                                                                                                                                        Wiesława Malinowska

Ogłoszenie

Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Szymbarku ogłasza zapisy

dzieci w wieku od 3 do 6 lat do przedszkola na rok szkolny 2021/2022.

         Zapisy będą dokonywane w dniach od 08 do 23 marca 2021 r. do godz. 15.00.

w godzinach pracy przedszkola.   Zainteresowanych rodziców prosimy

o wypełnienie i złożenie wniosków w podanym wyżej terminie.

                                                                  Wiesława Malinowska

Zarządzenie Nr10/2021

Wójta Gminy Gorlice

z dnia 25 stycznia 2021 r.

 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, dla których Gmina Gorlice jest organem prowadzącym

 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

 • 1
 • W postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli i oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Klęczanach, dla których Gmina Gorlice jest organem prowadzącym określa się następujące terminy:

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 8– 23 marca 2021 r.

do godz. 1500

 

od 12 kwietnia

do 18 sierpnia 2021 r.

do godz. 1500

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1

od 24 do 25marca 2021 r.

19 sierpnia 2021 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

26 marca 2021 r.

godz. 1200

20 sierpnia 2021 r.

godz. 1200

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego w postaci pisemnego oświadczenia

od 29 marca do 8 kwietnia 2021 r.

do godz. 1500

od 23 do 25 sierpnia 2021 r.

do godz. 1500

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola/ oddziału przedszkolnego

9 kwietnia 2021 r.

godz. 1200

26 sierpnia 2021 r.

godz. 1200

 

 

 • 2

 

Kandydatów do publicznych przedszkoli przyjmuje się na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego biorąc pod uwagę następujące kryteria wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów określone w Uchwale Nr XXIII/262/17Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2017 rokuw sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Gorlice:

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Potwierdzenie spełniania kryterium

1.

kandydat podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego

15

oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów

2.

kandydat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego

10

oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów

3.

obydwoje rodzice kandydata pracują zawodowo

4

zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu*

4.

wskazanie objęcia kandydata wychowaniem przedszkolnym przez ośrodek pomocy społecznej, poradnię psychologiczno – pedagogiczną lub inną instytucję wspomagającą rodzinę 

4

dokument wydany przez uprawnioną instytucję*

5.

rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola lub  szkoły położonej w tej samej miejscowości

4

oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów

6.

przedszkole, do którego zgłasza się kandydat znajduje się najbliżej jego miejsca zamieszkania

3

oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów

        Możliwa do uzyskania liczba punktów

40

 

* na etapie rekrutacji wystarczy oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów

 

 • 3

 

Wykonanie zarządzenia zlecam Dyrektorom Samorządowych Przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gorlice, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Klęczanach i Dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kwiatonowicach.

 

 • 4

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gorlice, na stronach internetowych oraz na tablicach ogłoszeń przedszkoli.

 

 • 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

ZDROWE ODŻYWIANIE PRZEDSZKOLAKÓW

JAK ZMIENIĆ NIEPRAWIDŁOWE NAWYKI ŻYWIENIOWE SWOICH DZIECI – przepisy na zdrowie

Odpowiednie odżywianie dzieci w wieku przedszkolnym ma ważny wpływ na ich
prawidłowy rozwój, zdrowie, sprawność fizyczną, intelektualną i emocjonalną. Zwyczaje  z
okresu dzieciństwa mają znaczący wpływ na model żywienia w wieku dojrzałym.
Nieprawidłowe żywienie powoduje zaburzenia procesów wzrastania i biologicznych
procesów życiowych. Skutki nieodpowiedniego żywienia dzieci odbijają się na zdrowiu w
okresie dorosłym. Właściwe odżywianie dzieci przedszkolnych to przede wszystkim
odpowiednie do zapotrzebowania spożywanie składników odżywczych i pokrycie potrzeb
energetycznych.
Dieta dziecka w wieku przedszkolnym powinna zawierać produkty niezbędne do rozwoju,
które dostarczą młodemu organizmowi odpowiednie składniki odżywcze. Warto pamiętać, że
odpowiednia dieta zapewnia naszemu dziecku zdrowie, czyli prawidłowy rozwój fizyczny,
emocjonalny i intelektualny oraz powoduje, że dziecko jest radosne i uśmiechnięte.

Przedszkolak powinien spożywać 5 posiłków dziennie, które zawierają warzywa i owoce.
Najlepiej surowe i świeże­ wtedy zachowują najwięcej wartości odżywczych. Dodawaj je do
posiłków oraz jako surowe dania. Błonnik w warzywach i owocach redukuje zaburzenia
trawienia, a w wieku dorosłym zmniejsza ryzyko miażdżycy i nadciśnienia tętniczego. Poza
tym owoce i warzywa są niskokaloryczne, dają szybko uczucie sytości i lekkości. Dziecko po
zjedzeniu obiadu, złożonego z ziemniaków i mięsa, ale pozbawionego warzyw, będzie
ociężałe i senne. Owoce mogą być zamiennikiem słodyczy, które często zakańczają nasz
obiad.
Prawidłowa, dobrze zbilansowana dieta, uwzględniająca warzywa i owoce, zapewni
kilkulatkowi dobry stan zdrowia i jest najlepszym rodzajem profilaktyki niektórych schorzeń.
Dziecko przyzwyczajone do smaku owoców i warzyw od niemowlęctwa, będzie po nie sięgać
również w wieku dorosłym. Nasz organizm nie jest w stanie magazynować witamin, więc
należy codziennie dostarczać je w odpowiedniej diecie.

Sposób żywienia dzieci w wieku przedszkolnym jest zależny od środowiska rodzinnego.
Rodzice, którzy prowadzą zdrowy styl życia oraz przestrzegają zasad odpowiedniego
żywienia są najlepszym wzorem do naśladowania dla swoich rosnących dzieci. Dlatego każdy
z nas powinien zadbać o prawidłowe odżywianie. Dawaj przykład dziecku, by postępowało
tak, jak Ty postępujesz, a nie tak jak mówisz, że powinno być. Namawianie dziecka i
zachęcanie do jedzenia owoców i warzyw jest marne, kiedy w tym samym czasie rodzice
zjadają w pośpiechu po pracy kupioną pizzę, czy odgrzewając gotowe danie w mikrofalówce.
Dlatego ważne jest wykonywanie czynności zdrowych, bo wiemy, że dziecko uczy się tego,
co my czynimy. Wspólne posiłki bogate w witaminy przysporzą dziecku więcej radości, niż
wmuszanie w niego czegoś rodzice sami nie jedzą. Należy utrwalać u dziecko dobre nawyki.
Dziecko warto angażować w zakupy zdrowych produktów spożywczych, uczyć układania
zdrowego jadłospisu i przygotowywania podstawowych zdrowych posiłków. Ozdabianie
kanapek kolorowymi warzywami to wspaniała zabawa i okazja do zapewnienia
przedszkolakowi zdrowego posiłku. Dziecko powinno znać i odróżniać potrawy zdrowe od
tych, których należy unikać oraz wiedzieć, dlaczego. Zapewnij dziecku dostęp do zdrowych
produktów, aby w każdej chwili mogło po nie sięgnąć.

Zdrowe odżywianie dzieci – jak powinna wyglądać dieta dziecka? Przykładowy jadłospis - blog - Kopalnia Soli „Wieliczka”

 

 

Wyprawka przedszkolaka :

 • Blok techniczny biały  – 2 szt.
 • Blok rysunkowy biały i kolorowy  – 1 szt.
 • Kredki Bambino ołówkowe  – 1 szt.
 • Kredki Bambino świecowe – 1 szt.
 • Plastelina  – 1 szt.
 • Farby akwarelowe – 1 szt.
 • Pędzel
 • Ołówek i gumka – 1 szt. ( dzieci starsze)
 • Mazaki
 • Teczka na gumkę – 1 szt.
 • Klej w sztyfcie – 1 szt.
 • Nożyczki
 • Chusteczki higieniczne w pudełku 100szt. – 1 opakowanie
 • Mydło w płynie
 • Papier toaletowy – 2 szt.
 • Pantofle – podpisane i worek na pantofle
 • Strój do ćwiczeń w worku

Rodzice !

Mamy nadal stan epidemii. Kto może pozostaje w domu, aby nie narażać siebie i innych.
Od 18 maja 2020 r. nasze przedszkole rozpoczyna działalność opiekuńczą  w nowym reżimie sanitarnym. Kto musi posłać dziecko do przedszkola zobowiązany będzie do przestrzegania nowych procedur, poleceń i umów.

Najważniejsze na ten moment:
Kto ma potrzebę  (praca zawodowa obojga rodziców) posłać dziecko do przedszkola MUSI zgłosić ten fakt telefonicznie dyrektorowi (tel. przedszkolny 183513433 ) i  uzyskać zgodę na przyprowadzenie dziecka (co najmniej jeden dzień wcześniej). Dziecko niezgłoszone w sposób opisany powyżej nie będzie przyjęte do przedszkola.

Uwagi wstępne:

 • Najważniejsze jest to, aby dziecko było zdrowe – bez żadnych objawów chorobowych. To stała zasada, o której zawsze – a w obecnym czasie szczególnie – należy pamiętać. (Nadmieniam, że codziennie przed wejściem do przedszkola dziecko będzie miało mierzoną temperaturę).

 • Przypominajcie nieustannie swojemu dziecku podstawowe zasady higieny. Zwracajcie uwagę na: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. Pamiętajcie, że dziecko uczy się przez naśladowanie naszego zachowania.

 • Wytłumaczcie również dziecku, aby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek, że przedszkole wygląda teraz troszeczkę inaczej np. nie ma dywanów,  bawimy się w jednej sali  z ograniczona liczbą zabawek itp.

Przed pierwszym przyjściem :

 • rodzic informuje telefonicznie dyrektora o zamiarze przyprowadzenia dziecka, a przyprowadza dziecko tylko gdy uzyska na to telefoniczne potwierdzenie (dzień wcześniej),

 • zapoznaje się z „Procedurą postępowania w stanie zagrożenia epidemicznego w Samorządowym Przedszkolu w Szymbarku ” co potwierdza podpisem.

 • Wypełnia ankietę, oświadczenie oraz zgodę na pomiar temperatury zgodnie z aktualną procedurą bezpieczeństwa obowiązującą w przedszkolu.                                                                                                                                                                                                                          Dyrektor Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                        Wiesława Malinowska 

Pod ty adresem umieszczone są aktualne wytyczne GIS.

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/Wytyczne-GIS-%c5%bc%c5%82obki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja.p

Informacja dla Rodziców

 

W związku z trwającymi przygotowaniami przedszkola do ponownego otwarcia z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej rekomendacją Ministra Zdrowia i po ustaleniach z Organem Prowadzącym,  przedszkole może zostać otwarte nie wcześniej niż 18 maja 2020 r. z możliwością przesunięcia terminu.

Prosimy o śledzenie na bieżąco informacji zamieszczanych na naszej stronie internetowej.

 

Dyrektor Przedszkola

Wiesława Malinowska

Zapraszamy do skorzystania z ćwiczeń korekcyjnych wad postawy ciała dla dzieci

do wykonywania w warunkach domowych pod opieką rodzica

1.Ćwiczenia z piłką wzmacniające mięśnie posturalne dzieci

https://www.youtube.com/watch?v=iPQ4d3JUF9w

2. Ćwiczenia korekcyjne – płaskostopie

https://www.youtube.com/watch?v=feh5WsEJNHM

3. Ćwiczenia korekcyjne – kolana szpotawe

https://www.youtube.com/watch?v=nGkrAheQQIU

4. Ćwiczenia korekcyjne – odstające łopatki

https://www.youtube.com/watch?v=6uG1SXjurRE

5. Prawidłowa postawa ciała

https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8

JĘZYK ANGIELSKI

Zapraszam do subskrypcji i śledzenia kanału. Będę na bieżąco dodawać filmy dla dzieci w ramach zajęć z języka angielskiego.

Czy pamiętacie jakie mamy narządy zmysłów? Które zmysły pozwalają nam poznać poszczególne rzeczy z otaczającego nas świata? Zapraszam na film.
https://www.youtube.com/watch?v=2VvPnnrm9-U

 

 

KĄCIK LOGOPEDY

ZABAWY ODDECHOWE:

I propozycja: „Burza w szklance” (potrzebne: piłeczka pingpongowa, szklanka) –  dmuchanie na piłeczkę pingpongową umieszczoną w szklance, tak, aby podskakiwała i uderzała o ściankę szklanki.

(Dorosły nadzoruje dziecko, aby utrwalany był prawidłowy tor oddechowy, czyli, żeby dziecko nabierało powietrze nosem, przy zamkniętej buzi i wypuszczało je buzią, dmuchając na piłeczkę, w szklance.)

II propozycja: „Ślimaki na roślinkę”

Dziecko wycina ślimaczki samodzielnie albo (młodsze) z pomocą Rodzica i za pomocą słomki (wciągając przez nią powietrze) „przenosi” ślimaki na liście roślinki..

GIMNASTYKA NARZADÓW MOWY – ZABAWA „PRZYBORY ”
Ołówek
 – Czubkiem języka narysuj na podniebieniu: kółko, krzyżyk, 3 kreski, 5 kropek.
Długopis – Czubkiem języka napisz na podniebieniu: O, A, I, E, U.
Linijka – Policz czubkiem języka ząbki u góry.
Nożyczki – Wymawiaj naprzemiennie U – I szeroko rozciągając usta.
Pędzelek – Pomaluj czubkiem języka podniebienie zaczynając od górnych zębów aż do gardła (przy szeroko otwartej buzi).
Strugaczka – Unieś czubek języka na wałek dziąsłowy, policz do 5 i opuść.
Klej – Przyklej czubek języka za górnymi zębami, opuść brodę 5x nie odrywając języka.
Piórnik – Zaciśnij usta a następnie uśmiechnij się szeroko pokazując ząbki.
Gumka – Wyczyść podniebienie, górne ząbki, dolne oraz wnętrze policzków.
Kilka kredek – Czubkiem języka pokoloruj podniebienie, górne zęby, wnętrze policzków, usta.
Taśma klejąca – Przyklej cały język do podniebienia a następnie odklej z głośnym mlaśnięciem.
Spinacz biurowy – Zamknij usta a następnie otwórz z głośnym cmoknięciem.

Ćwicz razem z nami!!!

 

RADY LOGOPEDYCZNE DLA RODZICÓW

 

 1. Zadbaj, aby u twojego dziecka nie wykształcił się nawyk oddychania przez usta w dzień, w czasie spoczynku i w nocy w czasie snu.
 2. Niech twoje dziecko żuje, gryzie twarde pokarmy. Zachęcaj je do zabaw usprawniających pracę języka i warg.
 3. Sprawdź , czy twoje dziecko ma prawidłowy zgryz.
 4. Zadbaj, aby twoje dziecko miało zdrowe zęby. Brak uzębienia, np. z powodu próchnicy może przyczyniać się do nieprawidłowej wymowy głosek.
 5. Mów do dziecka językiem normalnym, nie spieszczaj, nie naśladuj dziecinnej wymowy.
 6. Rozmawiaj z dzieckiem spokojnie i cierpliwie.
 7. W rozmowie zachowaj naturalną intonację, nie podnoś głosu, unikaj ustawicznego poprawiania i wytykania błędów, które w tym czasie są normalne.
 8. Codziennie czytaj dziecku na głos, przynajmniej 20 minut. Dziecko poprawia swoją wymowę, doskonali ją,
  starając się naśladować to, co słyszy. Dzięki głośnemu czytaniu dorosłego dziecko także wzbogaca swoje słownictwo, ćwiczy pamięć werbalną, zdolność
  koncentracji uwagi, umiejętność budowania zdań.

Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci przedszkolnych

 1. Ćwiczenia słuchowe– stanowią one bardzo ważną grupę ćwiczeń logopedycznych, ponieważ często opóźnienia czy zaburzenia rozwoju mowy pojawiają się na skutek opóźnień rozwoju słuchu fonematycznego/ tzw. słuchu mownego/. Stymulując funkcje słuchowe przyczyniamy się do rozwoju mowy dziecka. 

Przykłady dla dzieci młodszych: 

 • „ Co słyszę?” – dzieci siedzą z zamkniętymi oczami i nasłuchują, rozpoznają odgłosy dochodzące z sąsiedztwa, ulicy.
 • „ Zgadnij, co wydało dźwięk?” – uderzanie pałeczką w szkło, fajans, metal, kamień, drewno itp. Toczenie różnych przedmiotów po podłodze / np. piłki, kasztana, kamienia/, rozpoznawanie odgłosu przez dzieci.
 • Rozpoznawanie różnych przedmiotów w zamkniętym pudełku po wydawanym odgłosie – groch, kamyki, gwoździe, cukier, kasza itp.
 • Uderzanie o siebie klockami, łyżeczkami, garnuszkami; uderzanie łyżeczką o pustą szklankę, o szklankę z wodą, klaskanie, darcie papieru, gniecenie papieru, przelewanie wody( z wysokości, z niska), drapanie po szkle, papierze, stole.
 • Rozpoznawanie głosu, szmeru, źródła dźwięku – miejsca, kierunku, odległości, ilości dźwięków (dużo- mało), głośności ( cicho – głośno).
 • Szukanie ukrytego zegarka, radia, dzwoniącego budzika.
 • Rozróżnianie i naśladowanie głosów zwierząt: kota, psa, krowy, kury, koguta, kaczki, gęsi itp.
 • Rozróżnianie odgłosów pojazdów: samochodu, pociągu, motoru, traktora itp.
 • Rozpoznawanie po dźwięku różnych urządzeń domowych, np. odkurzacz, mikser, suszarka, pralka itp.

Ćwiczenia oddechowe – poprawiają wydolność oddechową, sprzyjają wydłużaniu fazy wydechowej, co powoduje poprawę jakości mowy. Ćwiczenia prowadzone są najczęściej w formie zabawowej, przy wykorzystaniu różnych środków, np. piórek, piłeczek, wody mydlanej, chrupek, wiatraczków itp. Są także wplatane w opowieści i zabawy ruchowe. 

 Przykłady: 

 • Wdech nosem ( usta zamknięte) i wydech ustami.
 • Dmuchanie na płomień świecy.
 • Dmuchanie na piłeczkę pingpongową, wyścigi piłeczek.
 • Dmuchanie na kulkę z waty, na wiatraczek.
 • Chłodzenie „ gorącej zupy” – dmuchanie ciągłym strumieniem.
 • „ Zdmuchiwanie mlecza” – długo, aż spadną wszystkie nasionka.
 • Chuchanie na zmarznięte ręce.
 • Naśladowanie lokomotywy – wydmuchiwanie „nadmiaru pary” – ffff, szszsz.
 • Naśladowanie balonika – wypuszczanie powietrza z jednoczesnym odgłosem „ sssss”.
 • Nadmuchiwanie balonika.
 • Naśladowanie syreny – „ eu-eu- eu”, „ au-au-au” – na jednym wydechu.

3. Ćwiczenia motoryki narządów artykulacyjnych – u  większości dzieci z wadą wymowy występuje obniżona sprawność narządów artykulacyjnych / języka, warg, policzków, podniebienia miękkiego

Ćwiczenia warg: 

 • Wymawianie na przemian „ a-o” przy maksymalnym oddaleniu od siebie wargi górnej i dolnej.
 • Oddalanie od siebie kącików ust – wymawianie „ iii”.
 • Zbliżanie do siebie kącików ust – wymawianie „ uuu”.
 • Naprzemienne wymawianie „ i – u”.
 • Cmokanie.
 • Parskanie / wprawianie warg w drganie/.
 • Masaż warg zębami ( górnymi dolnej wargi  i odwrotnie).
 • Dmuchanie na płomień świecy, na watkę lub piłkę pingpongową.
 • Układanie ust jak przy wymowie samogłosek ustnych, z wyraźną, przesadną artykulacją warg, np. w kolejności: a-i-o-u-y-e,  u-a-i-o-e-y,  o-a-y-i-u,  e-y-i-o-a-u,            u-i-y-a-o.
 • Wymowa samogłosek w parach: a-i, a-u,  i-a,  u-o,  o-i,  u-i,  a-o, e-o  itp.
 • Wysuwanie warg w „ ryjek”, cofanie w „ uśmiech”.

Ćwiczenia języka: 

 • „Głaskanie podniebienia” czubkiem języka, jama ustna szeroko otwarta.
 • Dotykanie językiem do nosa, do brody, w stronę ucha lewego i prawego.
 • Oblizywanie dolnej i górnej wargi przy ustach szeroko otwartych / krążenie językiem/.
 • Wysuwanie języka w przód i cofanie w głąb jamy ustnej.
 • Kląskanie językiem.
 • Dotykanie czubkiem języka na zmianę do górnych i dolnych zębów, przy maksymalnym otwarciu ust / żuchwa opuszczona/.
 • Język wysunięty w kształcie grota wykonuje poziome ruchy wahadłowe od jednego do drugiego kącika ust.
 • Rurka – wargi ściągnięte  i zaokrąglone unoszą boki języka.
 • Język lekko wysunięty opiera się na wardze dolnej i przyjmuje na przemian kształt „łopaty” i „grota”.
 • Ruchy koliste języka w prawo i w lewo na zewnątrz jamy ustnej.
 • Oblizywanie zębów po wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni dziąseł pod wargami. Usta zamknięte.

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Szymbarku informuje, że

* od 02 do 06 marca 2020 r. rodzice dzieci uczęszczających w roku bieżącym do naszego przedszkola wyrażający wolę kontynuowania przez ich dziecko edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2020/2021 zobowiązani są do złożenia odpowiedniej deklaracji

/druk do pobrania w przedszkolu/

* od 09 do 24 marca 2020 r. będą zapisy dzieci w wieku 3 – 6 lat

do przedszkola na rok 2020/2021.

Rodziców zainteresowanych zapisem dziecka prosimy o zgłaszanie się w przedszkolu

u dyrektora lub w razie nieobecności dyrektora u nauczyciela w sali gr. I

w godz.7.00 – 16.00 w celu wypełnienia wniosku

/druk do pobrania w przedszkolu/.

Kliknij ten przycisk, by zmienić ten tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

W czwartek 23 stycznia w przedszkolu będzie BAL KARNAWAŁOWY.

Zapraszamy naszych przedszkolaków do wesołej zabawy.

21 stycznia 2020 r. w sali WDK w Szymbarku odbędzie się  uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

Zapraszamy Babcie i Dziadków na spotkanie o godz. 13.00

Wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy samych radosnych dni,  dużo zdrowia i życzliwości od innych.

 

Drodzy Rodzice

W związku z stale rosnącymi cenami produktów spożywczych ,  z dniem 1 stycznia 2019 roku w przedszkolu ulegają zmianie stawki za żywienie dzieci.

Stawka za 2 posiłki – 4 ,00 zł, w tym:                             śniadanie – 1,30 zł               obiad dla dzieci przedszkolnych – 2,70 zł

Stawka za 3 posiłki – 5 zł

 

 

Stawka za 3 posiłki- 5 ,00 zł

 

RADA RODZICÓW:

Przewodnicząca – Małgorzata Chronowska

 

 

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content